Rozkręć swój biznes

Dołącz teraz i dodawaj darmowe ogłoszenia!

System oceniania pracowników

Rozmowa oceniająca jest zaliczana do kategorii narzędzi skutecznego zarządzania. Taka klasyfikacja wynika m.in. z faktu, że system oceny wspiera komunikację wewnątrz organizacji, realizację celów oraz korygowanie zawirowań w firmie. Ocena pracy bywa na starcie wyzwaniem dla oceniającego i ocenianego, jednak z czasem daje szansę na satysfakcjonujące rezultaty.

Relacje między menedżerem a pracownikiem

W obawie przed pogorszeniem się relacji z pracownikiem, menedżer może nieświadomie poprowadzić rozmowę w sposób, który zdławi otwartą dyskusję. Jednak przekazywanie krytycznych uwag odnośnie efektów pracy wcale nie musi zmierzać do konfrontacji, po której zostaną jedynie zgliszcza. Istotne jest, aby krytyczna informacja zwrotna była przemyślana i obiektywna.

Inwestowanie w nieruchomości

Lokowanie środków w obszarze nieruchomości komercyjnych to jeden ze sposobów na inwestowanie kapitału. Zaangażowanie wkładu oceniane jest jako stosunkowo bezpieczne i wiąże się z pewną wolnością. Dlaczego warto inwestować w nieruchomości? Czy inwestycja w nieruchomości się opłaca? Poznaj zalety i ryzyko inwestowania w nieruchomości komercyjne.

Źródła konfliktów

Konflikty pojawiają się na każdej płaszczyźnie życia. Występują w życiu zawodowym, społecznym i prywatnym. Każdy człowiek kieruje się własnym zbiorem wartości, poglądów czy ocen sytuacji, dlatego zanim wypracowane zostanie wspólne stanowisko, może dojść do zderzenia odmiennych zapatrywań bądź postaw. Jak zapanować nad konfliktami w przedsiębiorstwie?

Marketing treści

Content marketing to wyjątkowo cenne i wysoce elastyczne narzędzie marketingowe. Nic więc dziwnego, że budżety na tę formę reklamy wciąż rosną. Firmy chętnie pożytkują marketing treści w swoich strategiach, bowiem odznacza się on dużą efektywnością. Wejście w interakcję z odbiorcą jest wręcz idealną metodą dochodzenia do celów biznesowych.

Aranżacja biura w firmie

Aranżacja firmowego biura ma znaczenie zarówno wizerunkowe, jak i praktyczne. Dostosowanie wnętrza do potrzeb pracowników warto traktować poważnie, ponieważ jego atrybuty wpływają na wyniki całej organizacji. Umiejętnie rozplanowana przestrzeń to szansa na zwiększenie produktywności. Więc jak urządzić biuro, aby podnieść efektywność pracy?

Sposoby na oszczędności w firmie

Oszczędności w firmie to nie tylko mniejsze wydatki, ale świadomy rozwój przedsiębiorstwa. Zwłaszcza jeśli właściciel biznesu reinwestuje zyski i przyspiesza politykę ekspansji. W jaki sposób zaoszczędzić pieniądze i dokonać redukcji kosztów w firmie? Przedstawiamy piętnaście pomysłów, które przyczynią się do optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwie.

Czym jest ryzyko inwestycyjne?

Każda osoba podejmująca się realizowania inwestycji powinna zdawać sobie sprawę z ryzyka podejmowanych działań inwestycyjnych. Nie ma bowiem inwestycji, które nie wiążą się z żadnym ryzykiem. W zależności od rodzaju inwestycji można mówić jedynie o mniejszym bądź większym ryzyku. Ale jak ograniczyć ryzyko inwestycyjne?

Motywacja pracowników w projekcie

Zarządzanie motywacją zespołu w długofalowym projekcie nie zawsze należy do misji prostych. Przedstawiamy szybki poradnik dla managerów, który pomoże zwiększyć efektywność operacyjną oraz spożytkować naturalny potencjał zespołu. Rozpoznaj trzy style działania członków swojej załogi, adekwatnie przydziel im zadania i ukończ przedsięwzięcie z sukcesem! 

Lider grupy i jego cechy osobowości

Godny zaufania lider stanowi wzór do naśladowania. Wpływa ekscytująco na grupę i wyzwala energię do współrealizowania misji. Jednak zarządzanie podległym zespołem nie należy do łatwych, szczególnie w czasach, gdzie liczą się wartości takie jak: własne aspiracje, czy brak skłonności do ustępstw. Zatem jakie są mocne strony lidera? Poznaj cechy przywódcy w organizacji!

Customer Experience - emocje w sprzedaży

Nasze emocje i zmysły odgrywają istotną rolę w procesie decyzji zakupowych. Deklarowana przez konsumentów racjonalność wyboru, niekoniecznie musi świadczyć o ich nabywczej kontroli. Firmy wykorzystują customer experience oraz marketing sensoryczny, aby wzmocnić swoją sprzedaż. Tym sposobem skutecznie wpływają na zachowania odbiorców.

Fundusze kapitału zalążkowego

Sieci aniołów biznesu i inwestycje typu seed capital stają się w Polsce coraz popularniejszym rozwiązaniem. Fundusze oferują wsparcie osobom posiadającym innowacyjny projekt i szukającym pieniędzy w zalążku. Chociaż niełatwo zdobyć rekomendację inwestorów i trafić do puli wspomaganych finansowo spółek, to nie znaczy, że uzyskanie środków jest niemożliwe.

Organizacja spotkań służbowych

Organizacja spotkań służbowych to proces planowania. Ustalenie potrzeb i celów zebrania pozwala uzyskać obiektywne wyniki oraz bieżącą konsultację ważnych strategicznie kwestii. Aby firmowe posiedzenie okazało się skuteczne, jego struktura powinna składać się z kliku ogniw. Jakich? Przedstawiamy 6 prostych zasad organizacji firmowego zebrania.