Zyskownie dla biznesu

Działalność nierejestrowa. Kiedy nie trzeba rejestrować firmy w CEIDG?

Działalność nierejestrowa - firma na próbę

Planujesz spróbować swoich sił w biznesie? Aktualne prawo daje możliwość zarabiania na własnej działalności bez konieczności jej rejestrowania w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Działalność nieewidencjonowana może dotyczyć drobnych działalności, jak handel czy usługi. Z możliwości tej mogą skorzystać osoby, które dorabiają sobie na przykład na blogu, sprzedaży wyrobów hand made czy jako graficy.

Jednak jeżeli chcemy skutecznie skorzystać z możliwości nierejestrowania, należy przestrzegać kilku zasad. Po pierwsze ten model drobnego „biznesu” zarezerwowany jest dla osób fizycznych, a przychody z danej działalności nie mogą przekroczyć 1050 złotych (2018) w żadnym miesiącu, czyli 50% minimalnego wynagrodzenia. Druga zasada dotyczy nieprowadzenia działalności bądź sytuacji, gdy wykreślenie jej nastąpiło przed 30 kwietnia 2017 roku i nie została ponownie zarejestrowana.

Zalety prowadzenia działalności nieewidencjonowanej

Do największej zalety można zaliczyć brak obowiązku składania deklaracji ZUS, co za tym idzie niepłacenie składek na ubezpieczenie w ZUS. Kolejną zaletą jest minimalna biurokracja, nie trzeba zgłaszać działalności w CEIDG, GUS czy Urzędzie Skarbowym.

Księgowość również nie będzie problemem, ponieważ wymagana jest tylko prosta ewidencja sprzedaży, która zawiera jedynie liczbę porządkową, datę i wartość sprzedaży oraz wartość sprzedaży narastająco. Z racji braku rejestracji nie występują także zaliczki na podatek dochodowy.

Obowiązki dotyczące działalności nieewidencjonowanej

Konsumentom kupującym produkty czy usługi z tego typu działalności przysługują takie same prawa jak w działalnościach rejestrowanych. Mają oni prawo zarówno złożyć reklamację towaru lub usługi, jak również odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia.

Osoba, która prowadzi działalność nierejestrową w większości sytuacji jest zwolniona z obowiązku wystawiania faktur lecz musi wystawić dokument potwierdzający transakcję, w momencie gdy taka dyspozycja została zgłoszona przez kupującego w terminie 3 miesięcy. Czas ten należy liczyć od końca miesiąca, w którym zrealizowano usługę albo dostarczono dany produkt, ewentualnie otrzymano zapłatę w części lub w całości.

Z kolei faktura powinna zawierać: datę wystawienia, numer, dane podatnika i nabywcy wraz z adresami, nazwę towaru lub usługi i ich ilość, cenę jednostkową oraz wartość ogółem.

Zatrudnienie na umowy cywilnoprawne a prowadzenie działalności

W pewnych sytuacjach kontrahenci korzystający z danych usług mają obowiązek odprowadzania składek na ZUS z tytułu zawartej umowy. Jeżeli prowadzona jest działalność nierejestrowa i wykonywana jest usługa na umowę zlecenie lub o świadczenie usług, to osoba zatrudniająca musi wypełnić obowiązki płatnika składek. To znaczy zgłosić w terminie do 7 dni do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego plus odprowadzić dane składki do ZUS. Obowiązek ten nie spoczywa na zatrudniających osoby uczące się, na przykład studentów do 26 roku życia.

Rozliczanie przychodów i kosztów

Przychody uzyskane z działalności nierejestrowanej rozliczane są w zeznaniu rocznym PIT-36, są to tzw. przychody z innych źródeł. Co więcej, w wyżej wymienionym zeznaniu można również rozliczyć koszty, które zostały poniesione w związku z aktywnością zarobkową. Niemniej jednak muszą być to koszty ściśle powiązane z działalnością, m.in. materiały do produkcji. Nie budzi żadnych wątpliwości też fakt, że wydatki wykazane w zeznaniu należy odpowiednio udokumentować dowodami zakupu oraz starannie przechowywać na wypadek kontroli.

Przekroczenie limitu przychodów

W chwili przekroczenia limitu miesięcznych przychodów, działalność automatycznie zostanie uznana za działalność gospodarczą, wówczas należy taką działalność zarejestrować w CEIDG w terminie do 7 dni. Wiąże się to z płaceniem zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego, płatnością składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS oraz prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji związanej z wybraną formą księgowości.

Podsumowanie

Pomysł prowadzenia działalności nierejestrowej jest ciekawym rozwiązaniem, pozwala początkującym „przedsiębiorcom” przetestować własne siły i legalnie dorobić. Najtrudniejszą kwestią pozostaje rozstrzygnięcie czy powinno się zarejestrować daną działalność, czy może być ona prowadzona bez rejestracji. Nie jest to wcale oczywiste. Dlatego zbadanie tego w sprawach podatkowych wydaje się niezwykle istotne, ponieważ Urząd Skarbowy może mieć inne zdanie niż prowadzący. W sytuacji niepewności warto zgłosić się z pytaniem do urzędu lub wystąpić o interpretacje.

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz u źródła, na stronie: Biznes.gov.pl