Zyskownie dla biznesu

Standardowa struktura biznesplanu

Typowa struktura biznesplanu

Niezwykle trudno przygotować skuteczny biznesplan opierając się na podobnym tego typu dokumencie. Firmy często korzystają z gotowych schematów nie zdając sobie sprawy z błędu jaki popełniają. Biznesplan to indywidualna kwestia danego przedsiębiorstwa. Schemat dokumentu, który sprawdził się w strukturach konkurencji może kompletnie nie pasować do potrzeb innej firmy. Dlatego warto prezentować elastyczne podejście podczas sporządzania biznesplanu.

Oczywiście, typowa struktura planu zawiera pewne podstawowe elementy, pojawiające się w niemal każdym piśmie tego typu i nie należy o nich zapominać.

Co powinien zawierać dobry biznesplan? Oto krótki poradnik i typowa struktura biznesplanu.

Streszczenie

Jednym z typowych elementów każdego biznesplanu jest streszczenie. Często nazywa się je streszczeniem menedżerskim, ponieważ dokładnie opisuje zawartość całego dokumentu. To ogólny zarys projektu będący zachętą dla inwestorów, by wnikliwie zapoznali się z całością. Bywa i tak, że jednostronicowe streszczenie decyduje o tym, czy analizujący je inwestor lub kredytodawca zdecyduje się na współpracę.

Wprowadzenie, w którym powinno znajdować się streszczenie, to zdecydowanie jedna z najważniejszych części planu, choć z pozoru wydaje się zbędnym dodatkiem.

Pomysł

Kolejną standardową część biznesplanu stanowi pomysł. W oczach inwestorów, przedsiębiorstwo, które zna swój produkt, jego dobre i złe strony, dobrze rokuje. Warto skupić się na przedstawieniu unikalności technologicznej danego produktu lub usługi, zaprezentowaniu korzyści jakie odniosło przedsiębiorstwo w tym zakresie. Firma może podkreślić potrzebę zwiększenia obecności na rynku sugerując wzrost zapotrzebowania na daną rzecz czy markę.

Kredytodawcy będą bardziej skłonni zainwestować w przedsięwzięcie, które już na starcie wykazuje ogromne szanse na sukces.

Rynek

Niezwykle istotnym elementem planu jest również rynek. Chodzi o dokładny opis otoczenia, w którym firma zamierza realizować swoje cele. Inwestorzy otrzymują dzięki temu informacje o potencjalnych klientach, ich strukturze i rozmieszczeniu w otoczeniu rynkowym, a także wielkości rynku w znaczeniu terytorium.

Biznesplan uzasadnia, dlaczego konsument będzie nabywał dany produkt, rezygnując z oferty konkurencji. Oczywiście, nie należy tutaj pomijać działalności konkurencji w danym obszarze, ale można wspomnieć o niej sugerując proponowane rozwiązania dla przedsiębiorstwa i plany rywalizacji o klienta.

Marketing

Każdy przedsiębiorca wie, jak ważnym narzędziem promowania wizerunku firmy i produktu jest marketing. To właśnie on zamienia proste pomysły w strategię. Inwestorzy chcą wiedzieć, jak produkt zostanie odebrany na rynku, jakie korzyści odniesie klient i co zmobilizuje go do kupna.

Dzięki właściwie nakreślonej strategii można odnieść zamierzone cele, więc biznesplan powinien zwierać opis takiej strategii.

Realizacja

Innym ważnym elementem struktury biznesplanu jest realizacja. Odnosi się do zaprezentowania procesu powstania produktu wraz z kolejnymi etapami wdrażania go do dystrybucji. Ważne, by inwestorzy mieli świadomość, że firma ma dobrze opracowaną ścieżkę realizacji zamierzeń.

Zarządzanie

Nie mniej istotny element biznesplanu stanowi zarządzanie. Dokument powinien zawierać jasne stanowisko przedsiębiorstwa dotyczące zatrudniania pracowników, w tym kadry zarządzającej. Firma musi inwestować w ludzi wykształconych i doświadczonych. Poczucie bezpieczeństwa i zminimalizowane ryzyko porażki pomaga inwestorom w podjęciu decyzji.

Harmonogram

Profesjonalne przedsiębiorstwo nie może zapominać o harmonogramie. Każdy biznesplan rozpisuje się w oparciu o terminy i konkretny czas realizacji. Pozwala to usytuować wszystkie działania w przyszłości.

Finansowanie

Niezwykle istotny element każdego dokumentu będącego prośbą o wsparcie materialne lub udział w realizacji projektu stanowi finansowanie. Banki czy inwestorzy zazwyczaj chcą znać rodzaj oraz wielkość funduszy, jakie firma pragnie zainwestować w nowe przedsięwzięcie. Szczegółowy plan finansowy uwzględnia konkretne koszty realizacji.

Kredytodawcy chcą wiedzieć, ile środków własnych firma zamierza przeznaczyć na daną inwestycję i jakie są prognozy zysków.

Prognozy finansowe

Warto również przedstawić tak zwane prognozy finansowe, które są zestawieniem przychodów i wydatków. W tym przypadku, stosuje się metodę oceny danych innych firm działających na rynku.

Podsumowanie

Kształtując profesjonalny biznesplan nie można zapominać o podsumowaniu. To skrótowe ujęcie wszystkich podstawowych elementów wzbogacone o pozytywne wnioski. Takie zakończenie ma skłonić inwestorów do pojęcia współpracy. Wnioski powinny być zwięzłe i napisane zrozumiałym językiem.


Przedsiębiorstwo może samodzielnie przygotować biznesplan opierając się na kilku podstawowych zasadach. Dokument powinien być przejrzysty, komunikatywny, podbudowany sprawdzonymi danymi oraz rzetelnymi informacjami dotyczącymi rynku. Nie ma tam miejsca na ogólne stwierdzenia, kolokwialny język czy wydumane informacje.