Zyskownie dla biznesu

Kapitał ludzki jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw

Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw

Ludzie są kluczem do zdobywania przewagi konkurencyjnej. To na nich powinna być budowana siła i sukces firmy. Sukces osiągają te przedsiębiorstwa, które w sposób celowy budują potencjał konkurencyjności, a jednym z bardzo istotnych czynników gwarantującym przewagę rynkową jest kapitał ludzki. Tylko te przedsiębiorstwa, które posiadają wartościowy i unikalny kapitał ludzki mogą rozwijać się na rynku i konkurować.

Wiedza, kompetencje a także rzadkie, wręcz unikatowe umiejętności pracowników uznawane są przez niektórych ekonomistów za ostateczne i jedyne źródło przewagi konkurencyjnej danej organizacji. W dobie gospodarki opartej na wiedzy proces kształcenia i rozwoju pracowników postrzega się jako ważną inwestycję — narzędzie poprawy bieżącej efektywności oraz kształtowania potencjału strategicznego firmy.

Kapitał ludzki:

  • to wiedza, umiejętności, kompetencje i zdolności pracowników mające wartość ekonomiczną dla organizacji — stanowią one ważny czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa,
  • to podstawowy element kapitału intelektualnego (kapitał intelektualny jest sumą doświadczeń i umiejętności, na którą składają się nie tylko pomysły i umiejętności pracowników, ale także systemy, procedury, jednostki badawcze i inne aspekty kultury firmy, które przyczyniają się na jej sukces),
  • to najcenniejszy zasób organizacji trwale związany z firmą, o który należy dbać i w niego inwestować, ponieważ jest on kluczowym czynnikiem decydującym o konkurencyjności przedsiębiorstwa i jego pozycji na rynku — największą przewagę konkurencyjną uzyskają te firmy, które posiadają odpowiednio kompetentną, zgraną i zdolną do wysiłku załogę.

Kształtowanie przewagi konkurencyjnej

Sukces gospodarczy przedsiębiorstwa nie zależy od posiadania tradycyjnych zasobów gospodarczych. Obecnie niezwykle istotnym zasobem organizacji są pracownicy, których umiejętności umożliwiają tworzenie nowych produktów i technologii.

Ze względu na wymogi współczesnego rynku najważniejszym elementem organizacji jest człowiek wnoszący do niej nie tylko nabyte kwalifikacje, ale także: zaangażowanie w działania i życie firmy, kreatywność, pomysłowość oraz wiele innych cennych pierwiastków. Coraz bardziej liczy się również osobowość pracownika.

Pracodawcy coraz częściej zwracają uwagę na możliwości i predyspozycje kandydatów, np.:
  • czy pracownik posiada poczucie odpowiedzialności za podejmowane przez siebie decyzje i czy potrafi je samodzielnie podejmować;
  • czy jest elastyczny wobec wymogów firmy, chodzi tu o mobilność i dyspozycyjność pracownika;
  • jak sprawdza się w zadaniach w grupie, w pracy samodzielnej, czy przejawia chęci i umiejętności współdziałania w zespołach i pomiędzy nimi;
  • czy potrafi utożsamić się z misją firmy.

Wymienione powyżej walory zasobów ludzkich także decydują o sile konkurencyjnej danej organizacji.

Specjaliści pilnie poszukiwani

Bez wątpienia takie czynniki jak: technika, strategia, globalne alianse oraz innowacje mają istotny wpływ na kształtowanie przewagi konkurencyjnej w przyszłości. Jednak każdy z tych obszarów jest zarówno uzależniony od motoru ludzkich zdolności, jak i nim napędzany. Przyszła ekonomiczna i strategiczna przewaga będzie należeć do organizacji, które w sposób najbardziej efektywny będą umiały przyciągnąć, rozwijać oraz utrzymać w swoich szeregach zróżnicowaną grupę najlepszych, najbardziej uzdolnionych ludzi na rynku.

Niezmiernie istotne jest także, aby przedsiębiorstwo posiadało specjalnie wyselekcjonowany kapitał ludzki w postaci specjalistów, którzy potrafią odkryć potencjalny popyt, potencjalne produkty, technologie i rynki, a więc najkorzystniejsze miejsca lokowania produkcji i sprzedaży. Tacy specjaliści zapewniają sprzedaż, czyli realizację podstawowego celu działalności gospodarczej. Dysponowanie tym kapitałem i umiejętne dbanie o jego produktywność to podstawa długotrwałej przewagi konkurencyjnej firmy.