Zyskownie dla biznesu

Wizja i misja firmy. Ważna rzecz, czy zbędny detal?

Praca nad misją i wizją firmy

Myślisz, że wizja i misja firmy to zbyteczny wysiłek i zwykły trend? Nie, to istotna część większej całości. Gdy zauważysz, że za większością biznesowych porażek stoją stare, wytarte schematy, brak usystematyzowania wartości i deficyt nowatorskich pomysłów, od tego momentu Twoja całościowa wizja przedsiębiorstwa stanie się ważna. Inaczej mówiąc, wizja i misja są potrzebne w każdym biznesie, bez względu na jego wielkość, wysokość dochodów, czy lokalizację.

Misja i wizja firmy to wstęp do budowania udanego biznesu. Te dwa, z pozoru niewiele znaczące detale pomagają w tworzeniu spójnej strategii i konsekwentnej jej realizacji. Sprawiają, że marki nabierają siły i stają się coraz bardziej rozpoznawalne. Są nieocenione i niezbędne w sytuacjach gdy firma staje na rozdrożu, stanowią wówczas swoisty drogowskaz i często są ostatnią deską ratunku w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Wpływają na motywację i określają kodeks postępowania dla pracowników.

Wykorzystaj moc misji i wizji

Poziom dojrzałości firmy określa się m. in. na podstawie precyzyjności i mierzalności stawianych sobie celów. Działanie bez jasno sprecyzowanej misji i wizji, można zatem nazwać spacerowaniem we mgle. Misja firmy opisuje bowiem czym jest dana organizacja i po co w zasadzie funkcjonuje.

W tym momencie, wielu przedsiębiorców prawdopodobnie odpowiedziałoby, że ich firma ma za zadanie osiągać zyski. Co do zasady, i zgodnie z definicją przedsiębiorczości, de facto jest to cecha znamienna każdej firmy. Tak więc powyższe oświadczenie nie wybija się ponad przeciętność oraz nie przedstawia pomysłu na przedsiębiorstwo.

Mało kto sobie uświadamia, że problemem wielu mikroprzedsiębiorców jest nieuporządkowana struktura i brak metodycznego działania. Do tego twierdzenie, że misją firmy jest osiąganie dochodów nie ułatwia im sprawy, nie pozwala uzyskać więcej, niż oczekiwali. Tacy przedsiębiorcy często chwytają się różnych biznesów, wielokrotnie się przebranżawiają, a w konsekwencji mają trudności w bieżącej działalności. Nierzadko zadają sobie (lub innym) pytanie, gdzie tkwi błąd.

Otóż w sytuacji, gdy brakuje wizji i misji jest to równoznaczne z brakiem celów. Brak celów natomiast determinuje brak konsekwencji. Brak konsekwencji, rozproszenie działań i uwagi. Rozproszenie działań i uwagi powoduje brak koncentracji środków i sił. Po wprawieniu tej lawiny w ruch, trudno powstrzymać jej destruktywny rozmach.

Foto: misja, wizja, model biznesowy

Powracając zatem do tematu, czy wizja i misja są potrzebne? Odpowiedź jest prosta. Niektórzy właśnie teraz pracują nad nakreśleniem drogi do sukcesu, aby zwiększyć swoje szanse na pożądany wynik. Jest to niezwykle istotny element budowania przewagi konkurencyjnej, gdyż utrzymuje w ryzach motywacje i zaangażowanie.

Zrób to precyzyjnie

Zagłębiając się bardziej w istotę rzeczy, misja powinna, a wręcz musi wysuwać na pierwszy plan komplet wartości przedsiębiorstwa. Dlaczego? Ponieważ o pozycji firmy często decyduje konkretny zamysł, który wyznacza poziom i kierunek przyszłego rozwoju biznesu. Obietnica dynamicznego rozkwitu i osiągnięcia lepszego efektu z reguły działa mobilizująco.

Poza tym doświadczeni przedsiębiorcy doskonale wiedzą, że kiedy misją firmy jest jedynie zarabianie pieniędzy, ciężko jest określić jej cele strategiczne, gdyż zarabiać można na wiele sposobów. Tymczasem chodzi o to, aby ustanowić własne oryginalne zasady gry, które wyróżnią przedsiębiorstwo na tle konkurencji.

Zasadniczo wszyscy jesteśmy skoncentrowani na sobie. Zastanów się przez chwilę nad swoją firmą. Do czego dążysz, jakie są Twoje biznesowe ambicje? Oczywiście popatrzysz na swoje cele, pomysły oraz proces dynamizacji. I dokładnie z tego właśnie powodu formułujesz misję plus wizję. Wykorzystasz je jako punkt wyjścia dla wzmocnienia pozycji firmy w kontekście strategicznym (wartości ważne i długofalowe), taktycznym (prowadzącym jak najszybciej do celu) i operacyjnym (wdrażanie dobrych rozwiązań).

Definiując misję, stwórz obraz swojej firmy bazując na pytaniach:
 • Po co firma w ogóle istnieje?
 • Jakie są jej główne założenia / cele?
 • Jakimi wartościami się kieruje?
 • Jakie oraz czyje potrzeby zaspokaja?

W przypadku, gdy misją jest np. rozwój poprzez innowacje, wówczas można bardziej precyzyjnie określić cele strategiczne, np. rozwój innowacyjności poprzez nawiązanie współpracy z jednostkami naukowymi. Niby tak niewiele, a jednak bardzo dużo wnosi.

Spraw, by Twoja misja była czytelna i zrozumiała

Warto pamiętać, że misja firmy nie musi być wydumaną regułką z szeregiem mądrych, ale na dłużą metę nic nie wnoszących zdań. Żebyś mógł wykorzystać jej siłę, powinna być zwięźle wyrażona, zawierać kilka prostych słów, które niosą z sobą istotny przekaz.

Od razu zadbaj o fundamenty

Należy także podkreślić, że wbrew pozorom, misja jest czymś trwałym i niezmiennym, a jej zmiana powoduje śmierć dotychczasowej firmy i powstanie zupełnie nowej organizacji. Przykładem obrazującym taki stan może być sytuacja, gdy firma nie chce się już rozwijać przez innowacje, ale chce nabierać rozmachu np. jako przyjazna społecznie.

Oznacza to, że w przedsiębiorstwie najprawdopodobniej spadną nakłady na badania i rozwój na rzecz np. rozwoju polityki odpowiedzialnego biznesu i działań CSR. Oczywiście, jedno nie wyklucza drugiego, aczkolwiek ważna jest hierarchia ważności.

Tym oto płynnym krokiem przeszliśmy od misji do wizji firmy, która jest czymś bardziej ulotnym i przeważnie ulega modyfikacji co jakiś czas, tym niemniej powinna być logiczną konsekwencją misji i wprost z niej wynikać.

Zsynchronizuj misję i wizję firmy

Wspomniane wcześniej modyfikacje to nic innego jak obraz przedsiębiorstwa za kilkanaście lat. Krótko mówiąc, nakreślasz w pewnym stopniu futurystyczny obraz, który wraz z upływem czasu się zmienia. Wizja ma za zadanie stworzenie wyobrażenia o firmie, często nierealnego, ponieważ kiedy wizja zacznie nabierać konkretów, zacznie być mierzalna i określona w czasie. Przestanie być wizją a stanie się celem. Ten naturalny cykl pozwala się rozwijać i przekłuwać marzenia w rzeczywistość, dlatego też wizja często się zmienia, lub ewaluuje.

Wizja perspektywiczna firmy. Przykładowe pytania:
 • Do czego dążymy? Jak wygląda nasza firma w przyszłości?
 • Kim są nasi kluczowi klienci, kooperanci, udziałowcy?
 • Co wchodzi w skład naszej oferty? Jaką wartość dostarczamy?
 • Jaki jest zasięg działania firmy? Działamy lokalnie, czy globalnie?
 • W jaką technologię inwestujemy, które procesy automatyzujemy?
 • Co stanowi wartość dla naszych kontrahentów? Jak oceniają nas nabywcy?
 • Za co ceniona jest nasza marka? Jakie doświadczenia zapewnia?
 • W jaki sposób budujemy reputację i zaufanie do marki?
 • Jak chcemy być postrzegani? Na jakim wizerunku nam zależy?
 • Jak wygląda koncepcja rozwoju naszej firmy?
 • Jak zwiększamy sprzedaż i popyt na nasze produkty, usługi?
 • Co wyróżnia naszą firmę? Jakie standardy chcemy utrzymać?
 • Na jakie obszary i kompetencje zwracamy uwagę?
 • Jakie są nasze główne wartości? Czy potwierdzamy te wartości czynami?
 • Czym przyciągamy pracowników? Jakie warunki pracy zapewniamy?
 • Jakie programy rozwojowe realizujemy?
 • Czy przedsiębiorstwo stosuje w praktyce strategię CSR?
 • Czy planujemy zaangażować się w filantropię? (dobroczynność to nie CSR!)

Tworząc misję i wizję należy pamiętać, żeby kierować się wartościami i uwzględniać przyszłość. Pomyśl o szybkim tempie, w jakim żyjemy. Prawdopodobnie Twój instynkt przedsiębiorcy podpowiada, że nie można skupiać się jedynie na stanie obecnym, ponieważ pewne jest, że prędzej, czy później stan obecny będzie przebrzmiały. Tak, realia się zmieniają, ale Twoje wartości powinny przetrwać te zmiany. Postaraj się wobec tego zachować ich uniwersalność i unikaj składania obietnic, które zawężą przestrzeń działania i mogą być niezrealizowane — np. w kontekście ceny.

Niech Twoja misja i wizja wskazuje kierunek podróży, inspiruje zespół, dodaje wigoru.

Osiem przykładów misji wartych uwagi

Przykłady dobrych misji — proste, klarowne, uniwersalne. Każda z nich przedstawia filozofię istnienia w jednym zdaniu.

Foto: przykłady misji znanych marek

[PRZYKŁADY MISJI]


Podsumowując, każda firma ma swój własny kodeks postępowania, obojętnie, czy cele główne zostały spisane, czy też nie. Nie ma również znaczenia, czy weźmiemy pod lupę małą firmę, czy też większe przedsiębiorstwo z wieloletnimi tradycjami. Najzwyczajniej w świecie, w każdej firmie panują jakieś zasady, określone reguły gry, filozofia działania, oraz kierunki w których podąża założyciel biznesu. Warto to wykorzystać — przeanalizować sytuację i utrwalić wartości. Przekształcić je w spójną, ukierunkowaną na sukces wizję przedsiębiorstwa. Natychmiast zacząć realizować pragnienia, wzmocnić wizerunek biznesu oraz dołączyć do grona charyzmatycznych liderów, którzy porywają swój zespół do podejmowania śmiałych działań, jak i emanują na zewnątrz wiarygodnością.