Zyskownie dla biznesu

Jak założyć firmę? Działalność gospodarcza krok po kroku

Założenie firmy

Twój pomysł na biznes przechodzi w sferę realizacji i planujesz założyć działalność gospodarczą? Innymi słowy rozpoczynasz nowy rozdział w zawodowej karierze — tak pokrótce można opisać ten etap. Jeżeli posiadasz ambicje lidera, zapał do działania oraz solidny biznesplan, to masz perspektywy na wygraną. Charakterystyczny wstęp do dobrych wyników w przyszłości przedsiębiorcy.

Jak mawiał amerykański ekspert ds. zarządzania Peter Drucker: „Za każdym razem, kiedy widzisz biznes, który odnosi sukces, oznacza to, że ktoś kiedyś podjął odważną decyzję.” Dla wszystkich, którzy dysponują śmiałym konceptem i przewidują zadebiutować w biznesie, przedstawiamy prosty poradnik założenia firmy.

Sprawdź, jakie kroki musisz powziąć, aby uruchomić własną działalność gospodarczą.

1. Rejestracja firmy w Urzędzie Gminy/Miasta

Podstawową formalnością na drodze do celu jest złożenie wniosku CEIDG-1. Druk można wypełnić klasycznie w urzędzie lub za pośrednictwem internetu, korzystając z dedykowanego kreatora. Trzeci wariant przewiduje wysłanie dokumentu listem poleconym, niemniej wymaga notarialnego potwierdzenia podpisu.

  • Formularz CEIDG-1, kreator wniosku oraz instrukcje znajdziesz na stronie: www.ceidg.gov.pl

Wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dokonasz bezpłatnie.

2. Uzyskanie numeru REGON

Numer REGON przydziela Główny Urząd Statystyczny na podstawie wniosku CEIDG-1. Procedura ma charakter automatyczny — system CEIDG samoczynnie komunikuje się z urzędem — w związku z tym nie musisz dodatkowo odwiedzać jednostki GUS-u. Jeżeli potrzebujesz zaświadczenia o nadaniu numeru statystycznego w systemie REGON, to możesz je otrzymać na żądanie w placówce urzędu statystycznego.

3. Zgłoszenie do ZUS

Kiedy owocnie przejdziesz przez fazę rejestracji działalności gospodarczej, kolejnym ważnym krokiem jest zgłoszenie przedsiębiorcy i jego pracowników do ubezpieczenia w oddziale zakładu ubezpieczeń społecznych. Formalnego zgłoszenia do właściwych ubezpieczeń jesteś zobowiązany dokonać w terminie:

  • 7 dni od założenia firmy
  • 7 dni od daty zatrudnienia pracownika

4. Konto bankowe i pieczątka firmowa

Niewielka jednoosobowa działalność niekoniecznie musi potrzebować odrębnego konta firmowego, wobec tego przedsiębiorca może korzystać z rachunku osobistego. Jednakże firmowe konto obowiązuje w przypadku transakcji, których wartość przekracza 15 tyś. euro — bez względu na liczbę płatności.

Czas na pieczątkę? — Wyrabiamy wygodny firmowy gadżet. Chociaż przepisy nie wymagają wykonania firmowej pieczątki, mimo wszystko jest ona praktycznym narzędziem w administracyjnym środowisku biznesu. Ułatwia codzienne czynności i znajduje aprobatę wśród kontrahentów.


Ponadto:

Zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym, kiedy jesteś płatnikiem VAT

Odnosi się tylko do przedsiębiorców, którzy chcą — lub mają obowiązek — podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W tej sytuacji do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności, należy złożyć formularz VAT-R. Procedura rejestracji podatnika VAT jest wolna od opłat, jedynie dobrowolne wystąpienie o wniosek potwierdzenia rejestracji pociąga za sobą konieczność uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 170 zł.

Koncesje, zezwolenia, licencje i wpis do rejestru działalności regulowanej

Pewne rodzaje działalności obligują do spełnienia określonych warunków, które pociągają konieczność uzyskania zezwolenia, licencji bądź zgody. Prostym przykładem może być tutaj m.in.: lokal gastronomiczny, apteka, sklep z bronią i materiałami wybuchowymi, punkt handlowy oferujący alkohol albo produkcja wyrobów tytoniowych. Trzeba zatem upewnić się, czy nasza nowopowstająca firma nie wymaga otrzymania specjalnych koncesji.


Co jeszcze warto wiedzieć?

Termin startu działalności gospodarczej

Jeżeli uważasz, że nie jesteś gotowy wstąpić w szeregi przedsiębiorców w trybie „teraz”, wykorzystaj prawo do wyznaczenia późniejszej daty podjęcia działalności gospodarczej. We wniosku CEIDG możesz zdefiniować inny termin niż dzień złożenia dokumentu.

Dopuszczalny czas zawieszenia działalności

Jako właściciel jednoosobowej firmy dysponujesz wariantem chwilowego zawieszenia działalności. Biznesową aktywność możesz wstrzymać na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Pamiętaj jednak, że jeśli nie wznowisz funkcjonowania przedsiębiorstwa, to po upływie 2 lat wpis zostanie wykreślony z urzędu.

Realne wznowienie działalności

Aby wznowić własną działalność gospodarczą, wystarczy chęć. Możliwość reaktywacji istnieje nawet przed upływem 30 dni od jej zwieszenia (28 lub 29 w lutym).


Na zakończenie przygotowaliśmy prostą infografikę obrazującą zakładanie działalności gospodarczej krok po kroku.

[INFOGRAFIKA]


Założenie firmy krok po kroku - Infografika