Zyskownie dla biznesu

Zwykła notatka, czy siła perswazji?

Zalety notatek

Raz na zawsze zapomnij o tradycyjnym szkolnym kontekście notowania. Skoncentruj się na ukrytej mocy słowa pisanego i przejdź na wyższy poziom świadomości. Odkryj swoją przewagę, opracuj strategię sukcesu oraz zacznij korzystać z tajnej broni, która rozbudzi determinację. Taktyka notatek to silny atut w życiu osobistym i biznesie.

W czasach szkolnych karmiono Cię zaletami notowania przytaczając typowe argumenty, takie jak dobroczynny wpływ na pamięć i szybkość nauki. Pomijano natomiast przyszłościowe aspekty organizacyjne oraz psychologiczne. Prawdopodobnie większość nauczycieli nadal nie zdaje sobie sprawy z tego, iż eksperci w zakresie perswazji stosują prostą metodę notatek, aby skutecznie zaangażować nas do akcji. Wpadamy w sidła zobowiązań, i to na poziomie podświadomym.

Notatki w roli pisemnego zobowiązania

Kiedy używamy pióra do odnotowania celów, sporządzenia planu działania, opracowania strategii, pisemnego przypieczętowania decyzji, zaczyna się magia. Według badań, osoby, które zdecydują się na zapisanie czegoś na papierze, w większości przypadków konsekwentnie trzymają się swoich postanowień. Jest to tzw. „prawo spójności”.

Reguła mówi, że z chwilą oznajmienia na piśmie lub złożenia publicznie deklaracji słownej, zaczynamy czuć się wewnętrznie zobligowani do podtrzymywania swojego stanowiska w określonej sprawie i obrony poglądów w przyszłości. Co ciekawsze, jesteśmy skłonni upierać przy własnej decyzji lub opinii, bez względu na logiczne i niezaprzeczalne kontrargumenty. Choć brzmi to nieco ironicznie, w rzeczywistości mamy głęboko wpojone przekonanie, że nie należy „rzucać słów na wiatr”. Czujemy się w obowiązku dotrzymać słowa.

Dodatkowo przyznanie się do błędu również wywołuje pewien dyskomfort, szczególnie, gdy dany pogląd lub informacje przybrały charakter publiczny. Chyba nieraz miałeś okazję obserwować w mediach podobną sytuację, kiedy to politycy usiłują przekonać opinię publiczną, że białe z ich perspektywy jest czarne. Uparcie zaprzeczają prawdzie, gubią w swoich opiniach i nie wiedzą jak wybrnąć z tego położenia.

A teraz wyobraź sobie, co możesz zyskać zapisując swoje osobiste lub biznesowe cele oraz sporządzając plan działania zorientowany na ich realizację. Wydaje się całkiem sporo, prawda? Jeśli dodatkowo przedyskutujesz tę koncepcję z innymi osobami, Twoje szanse osiągnięcia pożądanego efektu wzrosną aż do poziomu 75%. Co oznacza, że znacznie wykroczyłeś poza sferę zwykłych marzeń. Cóż, właśnie tak ludzie sukcesu określają niezapisane cele – marzenia. Zatem może warto spróbować przenieść imaginację do rzeczywistości?

Efektywność notatek w świecie biznesu

Jeśli chodzi o żywy świat biznesu, to doskonałym przykładem pisemnego zaangażowania klienta mogą być różnego rodzaju rekomendacje. Kiedy doceniasz produkt lub usługę, silniej przywiązujesz się do własnej postawy, chętniej dokonujesz kolejnych zakupów i aktywniej polecasz firmę znajomym. Na małe niedociągnięcia przymykasz oko, nawet w obliczu tych większych komentujesz bardziej ostrożnie.

Taktyka notatek wykorzystywana jest także podczas rozmów i negocjacji, zatem w takich okolicznościach warto uzbroić się w przybory do pisania i w odpowiednim momencie subtelnie podsunąć je potencjalnemu kontrahentowi.

Dr Kevin Hogan – amerykański ekspert w dziedzinie perswazji i mowy ciała – w swojej książce pt. "Ukryta perswazja. Psychologiczne taktyki wywierania wpływu", podkreśla, iż skłonienie klienta w trakcie procesu sprzedaży do zapisania podjętej decyzji sprawia, że szanse realizacji zobowiązania rosną. Patrząc z tej perspektywy robienie notatek podczas kontaktów handlowych pobudza bezpośrednie zaangażowanie przypuszczalnego nabywcy.

  • Skłania odbiorcę do podjęcia działania.
  • Radykalnie podnosi prawdopodobieństwo wypełnienia zobowiązania.
  • Angażuje do poszukiwania korzyści lub ewentualnych rozwiązań.

Organizacyjne zalety notowania

Jedno jest pewne. Sporządzanie notatek przydaje się wielu kontekstach i prędzej czy później doceniasz ich moc. Może to mieć miejsce na gruncie zawodowym lub osobistym. Instynktownie notujesz swoje plany, aby realnie ocenić priorytety, oszacować zakres czynności i termin niezbędny do realizacji celu.

Dzięki zapiskom łatwiej monitorujesz wyniki i efektywniej delegujesz zadania. Natomiast adnotacje podczas szkoleń, konferencji, zebrań, czy webinariów pozwalają Ci wyróżnić newralgiczne punkty spotkania i wrócić do nich w dowolnym czasie.

+ Plusy dobrej notatki

  • Usprawnione zarządzanie nadmiarem informacji.
  • Spotęgowanie koncentracji i podniesienie poziomu zapamiętywania.
  • Szybki przegląd ważnych zagadnień lub zadań.
  • Przejrzysta konspektowa hierarchia aktualnie interesujących treści.
  • Skondensowanie wiedzy przez punktowe zebranie kluczowych kwestii.