Zyskownie dla biznesu

Minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2019 roku

Minimalne wynagrodzenie 2019 w Polsce

Rok 2019, jak przewiduje polski rząd, przyniesie ze sobą kolejny wzrost płacy minimalnej. Co to jest płaca minimalna? Mówiąc możliwie najprościej, jest to najniższe wynagrodzenie, jakie zapłacić ma pracownikowi, zatrudniający go pracodawca. Przede wszystkim chodzi tutaj o osoby, pozostające w stosunku pracy, na podstawie pisemnej umowy o pracę, która uznawana jest za najbardziej korzystną i najbezpieczniejszą formę zatrudniania ludzi w Polsce.

Z roku na rok, w naszym kraju, jest taki zwyczaj polegający na regularnym i stopniowym podnoszeniu płacy minimalnej, która obejmuje nie tylko stawkę miesięczną, ale także stawkę godzinową, bowiem wielu pracodawców rozlicza swoją kadrę według przelicznika przysługującego za jedną godzinę pracy.

W bieżącym roku, minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2100 zł brutto, co w przeliczeniu „na rękę” daje około 1500 zł netto. W kwestii wynagrodzenia za pracę w systemie godzinowym, za godzinę pracy, Polakom przysługuje minimum 13,70 zł. Prognozy wskazują, że na podniesieniu płacy minimalnej skorzysta ok. 1, 5 mln pracowników. Główny Urząd Statystyczny podaje, że właśnie tylu zatrudnionych otrzymuje obecnie honorarium, które nie przekracza ustawowego minimum.

Ile wzrośnie minimalne wynagrodzenie w 2019 roku?

Od przyszłego roku, stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę, ma wynieść 2250 zł brutto miesięcznie oraz 14,70 zł brutto za godzinę. Tym samym kwota najniższej pensji netto, „na rękę” wynosić będzie około 1634 zł.

Tak więc ogółem, szacowana podwyżka płacy minimalnej w naszym kraju, w przyszłym roku to 150 zł. Do roku 2018, płaca ta wzrastała rokrocznie średnio o 100 zł.


W rozumieniu prawa, osobą zatrudnioną jest każdy, kto posiada zawartą pisemnie umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony. Umowa ta daje komfort zatrudnienia, z czego rezygnuje się w przypadku zawarcia innej umowy cywilnoprawnej, jak np. umowa zlecenie. Tak samo jak przy umowie o pracę, pracodawca zatrudniający choćby jednego pracownika na podstawie umowy zlecenia, ma obowiązek naliczać i odprowadzać składki ubezpieczenia społecznego (ZUS), a także naliczać i odprowadzać za pracownika podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego. Zaniechanie tego obowiązku ma swoje konsekwencje prawne.

Przepisy dotyczące takich kwestii jak urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za urlop czy wynagrodzenie za okres choroby, nie obowiązują w przypadku umowy zlecenia. Od 2019 roku, co nie ulega zmianie, wynagradzanie pracownika za umowę zlecenie pozostaje uzależnione od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Innymi słowy, pracodawca nie może płacić pracownikowi stawki poniżej minimalnego kryterium miesięcznego lub godzinowego.


Z punktu widzenia potrzeb pracowników na pewno jest to jakiś powód do, chociażby, minimalnego zadowolenia. Polacy chcą zarabiać więcej i to przez uczciwą pracę we własnym kraju. Zarobki w Polsce są uzależnione od takich czynników jak wykształcenie, doświadczenie czy zajmowane stanowisko. Wzrasta wskaźnik ludzi, którzy po to, by zarabiać więcej, zmieniają swoje zawodowe kwalifikacje, podnosząc je lub całkowicie przekształcając. Coraz więcej osób decyduje się też na bardziej przemyślane zakładanie własnej firmy w oparciu o swoją wiedzę, kreatywność oraz zdobyte w branży doświadczenie. Można więc powiedzieć, iż nasi rodacy stają się coraz bardziej świadomi i bardziej odważni.