Zyskownie dla biznesu

Skąd pozyskać fundusze na rozwój firmy?

Fundusze na rozwój firmy

Wielu przedsiębiorców prowadzących własną firmę, zastanawia się skąd pozyskać ewentualne fundusze na rozwój działalności gospodarczej. W tej sytuacji, poszukując finansowego wsparcia biznesu, najczęściej korzystamy z kredytów i pożyczek bankowych dla firm, choć również dotacji unijnych oraz funduszy inwestycyjnych, nowością jest także sam faktoring.

Przyjrzyjmy się więc tym paru popularnym rozwiązaniom, które pomagają zaspokoić potrzeby biznesowe, a tym samym dają szansę na pozyskanie kapitału na rozwój przedsiębiorstwa.

Kredyty firmowe

Na początku warto poznać dostępne na rynku finansowym kredyty, do podstawowych produktów bankowych zaliczają się:

  • Kredyt hipoteczny dla firm, który de facto przedsiębiorca pozyskuje pod zabezpieczenie danej nieruchomości komercyjnej bądź prywatnej. Kapitał może być wykorzystany na zakup jakiejkolwiek nieruchomości lub inny adekwatny do tego cel, związany z prowadzeniem firmy.
  • Kredyt inwestycyjny to jak wiadomo możliwość uzyskania środków, które przeznaczymy bezpośrednio na konkretny zamysł związany z rozwojem działalności gospodarczej, względnie rolniczej. Na przykład na zakup maszyn, oprogramowania, urządzeń, etc.
  • Kredyt dla firmy deweloperskiej, który ma wesprzeć nasze inwestycje w nieruchomości komercyjne, jak również projekty w aspekcie budownictwa mieszkaniowego – osiedli i domów, dodatkowo umożliwić pozyskanie akcji oraz udziałów innych przedsiębiorstw.
  • Kredyt obrotowy to możliwość sfinansowania aktualnych wydatków związanych z prowadzeniem firmy. Usługa ułatwia regulowanie bieżących zobowiązań, kupno towaru, refinansowanie długu itp. Rośnie też liczba banków skłonnych udzielać pożyczki nowym firmom i startupom.
  • Linia kredytowa dla przedsiębiorców to szybkie i elastyczne rozwiązanie, które pozwala zaczerpnąć dodatkowe pieniądze. Przeważnie wielokrotna metoda na wykorzystanie środków – w dowolnym celu – dostępnych w taki a nie inny sposób.

Dotacje Unijne 2014-2020

Dotacje z unijne to kolejny sposób na pozyskanie środków w kontekście rozwoju naszej firmy, do najczęściej wybieranych można zaliczyć Programy Operacyjne takiego typu jak:

  • Infrastruktura i Środowisko, który zakłada sfinansowanie różnorodnych projektów infrastrukturalnych pod kątem techniczno-rozwojowym w najbardziej prestiżowych oraz ważnych sektorach gospodarki.
  • Inteligentny Rozwój to rozwiązanie dla wszystkich firm, które realizują lub prowadzą badania rozwojowe, zwłaszcza w aspekcie małych oraz średnich przedsiębiorstw, środki możemy wykorzystać na dofinansowanie badań naukowych i jakichkolwiek prac rozwojowych.
  • Polska Wschodnia, to projekt przeznaczony dla firm ze wschodu naszego kraju, które zamierzają w innowacyjny sposób stworzyć nie tylko adekwatny produkt, ale również powiązać go z przedsięwzięciem, gdy chodzi o rozwój transportu, zwłaszcza miejskiego, infrastruktury drogowej oraz linii kolejowej.
  • Wiedza Edukacja Rozwój to program, który oferuje możliwość wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w kontekście zatrudnienia pracowników, podnoszenia ich kwalifikacji.
  • Polska Cyfrowa umożliwia pozyskanie pieniędzy przez przedsiębiorstwa, w tym firmy z rynku telekomunikacyjnego, które gwarantują rozwój e-usług i internetu, zwiększają do niego dostęp, a tym samym projektują nowoczesną infrastrukturę.

Faktoring dla firm

Usługi faktoringowe cieszą się coraz większą popularnością, bowiem ułatwiają dosyć szybkie pozyskanie gotówki. Właściwie to proste finansowanie skoncentrowane na wykupie wierzytelności, czyli niespłaconych w terminie faktur przez kontrahentów. W końcu bądź co bądź zaległości w płatnościach są niejednokrotnie powodem braku środków na aktualną działalność naszej firmy.

Faktoring zasadniczo oferują nam wszystkie banki, i jest to opcja, która niewątpliwie w pewnych sytuacjach ma szansę znaleźć zastosowanie.

Lokowanie aktywów w fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne umożliwiają firmie nie tyle pozyskanie środków, co zabezpieczenie ich na przyszłość (przy założeniu, że spółka lokuje kapitał w produkty o wysokiej płynności i niskim poziomie ryzyka). Krótko mówiąc, fundusze zaliczają się do tych form lokowania nadwyżek finansowych, z jakich zamierzamy skorzystać po upływie określonego czasu.

Jest to jakaś alternatywa dla tych wszystkich przedsiębiorców, którzy pomimo stabilnej aktualnie sytuacji finansowej myślą o nadchodzącej przyszłości, a tym samym o potencjalnie wyższej rentowności inwestycji.

Można zatem powiedzieć, iż sposobów na to by pozyskać środki niezbędne na rozwój naszej firmy jest znacznie więcej niż nam się wydaje. Może jednak warto przyjrzeć się bliżej wybranej opcji i skorzystać ze wsparcia finansowego, żeby wzmocnić własną działalność?