Syndyk Febus Auto Sp. z o.o sprzeda wierzytelności

Dodaj do ulubionych
 Syndyk Febus Auto Sp. z o.o sprzeda wierzytelności
Cena: 73 800 PLN
Kontakt syndyk masy upadłości:
Bartosz.zacharek@adwokatura.pl
tel. 506377604
https://www.lcr.com.pl/ogloszenia/febus-wierzytelnosci
Ogłoszeniodawca

Opis oferty

Ogłoszenie o  konkursie ofert na sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności w postępowaniu upadłościowym „FEBUS-AUTO” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Łodzi, KRS 0000097914, NIP 7250008124, ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź

Syndyk masy upadłości „FEBUS-AUTO” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Łodzi, KRS 0000097914, NIP 7250008124, ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź (”Spółka”) ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności o wysokości nominalnej 121 156,29 zł (wraz z odsetkami, które na dzień 3.09.2020 r. wynoszą 68 019,27 zł, koszty procesu 4307,00 zł, koszty klauzuli 12,00 zł) zabezpieczonej hipoteką przymusową do kwoty 236.015,83 zł na lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną własność.Oferowana cena będzie powiększona o podatek VAT według obowiązującej stawki w chwili zawarcia umowy. Oferowana wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym z listopada 2014 r. oraz prowadzona jest od 2016 r. egzekucja tej wierzytelności. Do nieruchomości lokalowej nie prowadzono egzekucji.Cena minimalna netto wynosi 60.000,00 zł. Oferent może zaproponować wyłącznie cenę równą bądź wyższą od minimalnej netto. Wyborowi podlega oferta, w której zaoferowano najwyższą cenę. W przypadku ofert zawierających takie same ceny co do wysokości, syndyk zwróci się do tych oferentów o złożenie ofert dodatkowych.Oferty należy składać do dnia 24 grudnia 2020 r. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie pisemnej oferty i przesłanie jej na adres syndyka masy upadłości: Kancelaria Adwokacka adw. Bartosz Zacharek, ul. Piotrkowska 270 lok. 412, 90-361 Łódź, z wyraźnym dopiskiem „Oferta na zakup wierzytelności w postępowaniu upadłościowym sygn. akt XIV GUp 32/17”. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez oferenta regulaminu konkursu. Wszelkie informacje, w tym regulamin można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej syndyka masy upadłości: Bartosz.zacharek@adwokatura.plBartosz Zacharek syndyk

Informacje dodatkowe

Branża Motoryzacja

Lokalizacja

Cała Polska

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty: 1979
Odsłon: 38
Edytowane: 2020-12-07
Wygasa: 2021-02-05