Syndyk upadłości sprzeda przedsiębiorstwo

Dodaj do ulubionych
Cena: 120 963 PLN
Kontakt Biuro Syndyka
Pan Sławomir Zach
tel: 226394555
syndycy.com.pl
Ogłoszeniodawca

Opis oferty

Syndyk masy upadłości Igloo Building Supplies Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w przetargu na nabycie przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego – Igloo Building Supplies Poland Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, z wyłączeniem:

środków pieniężnych, jakie znajdą się w masie upadłości do dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego (włącznie z tym dniem) lub mających wpłynąć do masy upadłości z jakiegokolwiek tytułu po dniu zawarcia umowy sprzedaży; dokumentacji podlegającej archiwizacji.

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa Upadłego  jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Pawła Głodek – ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa w godz. 9.00 – 16.00 po uprzednim umówieniu się na termin oględzin oraz w aktach sprawy sygn. akt: XVIII GUp 924/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 120.963,05 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote i pięć groszy).

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 16 grudnia 2019 r., w Kancelarii syndyka mieszczącej się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47 lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 grudnia 2019 r., w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47 o godz. 11:00.

Pełna treść konkursu ofert zamieszczona jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce Licytacje, jak również dostępna jest w biurze Syndyka masy upadłości Igloo Building Supplies Poland Sp. z o.o. ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55.

 

 

Informacje dodatkowe

Branża Finanse i ubezpieczenia
Przedmiot oferty Firma

Lokalizacja

mazowieckie
St. Augusta 75

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty: 1559
Odsłon: 83
Edytowane: 2019-12-02
Wygasa: 2020-01-31