×

Wiadomość

Ogłoszenie archivalne

Syndyk masy upadłości ENEVA TELECOM sp. z o.o sprzeda

Dodaj do ulubionych
Cena: 60 000 PLN
Kontakt Biuro Syndyka
22 639 4555
biuro@netinterpress.pl
Ogłoszeniodawca

Opis oferty

Syndyk masy upadłości ENEVA TELECOM sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w przetargu sądowym na nabycie przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego – ENEVA TELECOM sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, z wyłączeniem:

środków pieniężnych zgromadzonych w kasie i na rachunkach bankowych, znajdujących się w masie upadłości lub mających wpłynąć do masy upadłości z jakiegokolwiek tytułu po dniu zawarcia umowy sprzedaży; dokumentacji podlegającej archiwizacji; roszczeń objętych postępowaniami z powództwa ENEVA TELECOM sp. z o.o. przeciwko spółkom z grupy ENERGA-OPERATOR, tj. przeciwko ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Słupsk sp. z o.o., toczącym się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy w sprawie o sygnaturze akt XX GC 717/18 oraz przeciwko ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Gdańsk sp. z o.o., toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy w sprawie o sygnaturze akt XVI GC 2512/18; wierzytelności przysługującej wobec Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, KRS 0000028860, szczegółowo opisanej przez biegłego sądowego dr. inż. Witolda Kornackiego w „Opinii dotyczącej opisu i oszacowania przedsiębiorstwa ENEVA TELECOM sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie” według stanu na dzień 25 lutego 2019 r., w tabeli nr 11, pod poz. 2.

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa Upadłego wraz z aneksem jest udostępniony do wglądu w biurze Syndyka masy upadłości ENEVA TELECOM sp. z o.o. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, w dni powszednie w godz. 9:00 – 16:00 oraz w aktach sprawy o sygn. XIX GUp 462/19, w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

Cena wywoławcza: 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Oferty należy składać do dnia 19 czerwca 2020 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 462/19, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 23 czerwca 2020 r., o godzinie 12:15, w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00 - 454 Warszawa, w sali nr 119.

Pełna treść regulaminu przetargu sądowego zamieszczona jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje, jak również dostępna jest w biurze Syndyka masy upadłości ENEVA TELECOM sp. z o.o. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55.

 

Informacje dodatkowe

Branża Internet, IT, telekomunikacja
Przedmiot oferty Firma

Lokalizacja

mazowieckie
St. Augusta 75, 00-454

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty: 1740
Odsłon: 386
Edytowane: 2020-05-07
Wygasa: 2020-07-06