×

Wiadomość

Ogłoszenie archivalne

Syndyk zaprasza do składania ofert w przetargu sądowym

Dodaj do ulubionych
Cena: 771 456 PLN
Kontakt Biuro Syndyk Pan Slawomir Zach
Warszawa
tel: 22 6394555
syndycy.com.pl
Ogłoszeniodawca

Opis oferty

Syndyk masy upadłości SEQUENCE sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w przetargu sądowym na nabycie przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego – SEQUENCE sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej także „Upadły”), z wyłączeniem:

środków pieniężnych jakie znajdą się w masie upadłości do dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa Upadłego (włącznie z tym dniem) lub mających wpłynąć do masy upadłości z jakiegokolwiek tytułu po dniu zawarcia umowy sprzedaży; dokumentacji podlegającej archiwizacji.

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa Upadłego jest udostępniony do wglądu w biurze syndyka masy upadłości SEQUENCE sp. z o.o. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, w dni powszednie, w godz. 9:00 – 16:00, oraz w aktach sprawy o sygn. XVIII GUp 378/19, w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Cena wywoławcza: 771.456,12 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i dwanaście groszy).

Oferty należy składać do dnia 13 listopada 2019 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 18 listopada 2019 roku, o godzinie 11:15, w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00 - 454 Warszawa, w sali nr 14.

Pełna treść regulaminu przetargu sądowego zamieszczona jest w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje, jak również dostępna jest w biurze Syndyka masy upadłości SEQUENCE sp. z o.o. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55.

 

 

 

Informacje dodatkowe

Branża Finanse i ubezpieczenia
Przedmiot oferty Firma

Lokalizacja

mazowieckie
Warszawa, 00-454

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty: 1472
Odsłon: 67
Edytowane: 2019-10-18
Wygasa: 2019-12-17